Carlsberg Station,
København

Ny bydel på Vesterbro
Efter at man rykkede produktionen af Carlsberg og Tuborg til Fredericia, lå der 330.000 ubenyttet kvadratmeter på Vesterbro. Her har man valgt at skabe en ny bydel, der hedder Carlsberg Byen. Et konsortium bestående af Realdania, Carlsberg, PFA Pension, PenSam og Topdanmark vil i fællesskab stå for udviklingen af området, under navnet Carlsberg Byen P/S. Projektet bygges på en vision om mangfoldighed og bæredygtighed i en bred forstand, lige fra selve byggeriet til sammensætningen af beboere og brugere.

I pressemeddelelsen fra 2008 offentliggjorde Carlsberg Byen, at der skulle bygges 600.000 m2, der bliver fordelt på 45% bolig, 45% til erhverv og butikker samt 10% til kultur.
Udover at Carlsberg vil bibeholde en del af deres aktiver i de gamle Carlsberg bygninger, bliver en af bydelens nye beboere Professionshøjskolen UCC, der vil samle alle deres aktiviteter i en uddannelsescampus for 10.000 studerende fordelt på forskellige professionsuddannelser.

I takt med at projektet skrider frem, forventer man at antallet af studerende, beboere og ansatte, der vil have deres daglige gang i bydelen, vil stige markant, og derfor er der lagt stor vægt på infrastrukturen for både de gående, cyklende og kørende trafikanter.

Enghave Station bliver erstattet af Carlsberg Station
Et af de tiltag der er sat i gang, er opførelsen af Carlsberg Station. Stationen bliver knudepunktet for den offentlige trafik til og fra Carlsberg Byen. Stationen er tegnet af Gottlieb og Paludan Architects.

Man har valgt ikke at renovere Enghave Station, men skabe en ny moderne station der kan faciltiere det stigende antal af brugere. Derfor kommer Carlsberg Station til at ligge 200 meter længere mod vest, da man har vurderet, at det er mere optimalt i forhold til kundegrundlaget. Dermed sikres en funktionel og velfungerende sammenhæng mellem station og opland, skriver Gottlieb Paludan Architects på deres hjemmeside.

Når Carlsberg Station står klar i sommeren 2016, nedlægges Enghave Station. Det er Carlsberg Byen P/S der er bygherre, men driften overtages af Banedanmark og DSB, når stationen er helt færdig.

Man forventer, at Carlsberg Station bliver den 5. mest brugte S-togs station med 24.000 rejsende om dagen, da den skal servicere både Carlsberg Byen og en stor del af Vesterbro.
Stationen bliver et centralt kollektivt trafikknudepunkt, hvorfra rejsende enten kan rejse med S-tog, busser eller de nærliggende metroer.

Aarsleff Bane & Anlæg I/S der er et joint venture bestående af Aarsleff Rail A/S og moderselskabet Per Aarsleff A/S, har ansvaret for etableringen af den den nye station.


HLM har ansvaret for afsætning, indmåling og monitering for Aarsleff Rail A/S.

Illustration: Gottlieb Paludan Architects

  • Youtube
  • LinkedIN
  • Facebook

Kontakt 

+45 32 12 51 15

kontakt@hlm.as

EAN nr.: 5790002390395

Faktura: hlm@e-scan.dk

CVR-nr: 34 73 60 30

HLM I Hovedkontor

Roskildevej 342 C, 1. sal

DK-2630 Taastrup

HLM I Fyn

Hestehaven 21 E-F

DK-5260 Odense S

HLM I Jylland

Jegstrupvej 96A

DK-8361 Hasselager

  • Youtube
  • LinkedIN
  • Facebook

© 2017 HLM Landmåling A/S  I  Forretningsbetingelser  I  GDPR