Etablering af højbro på Østerbrogade,
Nykøbing Falster

Banedanmark er i fuld gang med at optimere jernbanestrækningen til den kommende Femern Bælt-tunnel og i den forbindelse, skal de nuværende broer optimeres.

Arkil A/S vandt totalentreprisen på de i alt 18 vejbroer på banestrækningen: Orehoved og Rødby Lolland-Falster.
Broerne vil blive flyttet og højden øget, for at man kan anlægge 2 spor og elektrificere jernbanen.

Højbroen, der fører Østerbrogade over baneterrænet, ved stationen Nykøbing Falster, er en af de 18 broer som Arkil A/S skal bygge for Banedanmark, men lige præcis denne bro er et centralt knudepunkt i Regionen. Derfor er udførelsesperioden markant kortere end for de resterende 17 broer. Det har man gjort, for at mindske de gener etableringen af broen vil skabe for trafikanterne og togpassagerne.

På grund af den korte deadline har Arkil A/S derfor valgt at oprette Østerbrogadeprojektet som et separat projekt, der kører sideløbende med de resterende broprojekter. Man har tillige valgt at anlægsarbejdet foregår i døgndrift for at imødekomme kravene for byggeriet.

I påsken blev den gamle bro revet ned, og etableringen af den nye er i fuld gang. Man regner med, at man efter sommerferien kan genoprette den normale trafik omkring Østerbrogade.

Arkil A/S har valgt at benytte in-situ metoden, og støber broen på stedet. Det forkorter anlægsperioden og mindsker generne for borgerne i området.

På grund af HLMs store erfaring med etablering af vejbanebroer og betonafsætning, er HLM blevet hyret af Arkil A/S til de landmålingstekniske opgaver, der er i forbindelse med anlæggelsen af de 18 broer.

  • Youtube
  • LinkedIN
  • Facebook

Kontakt 

+45 32 12 51 15

kontakt@hlm.as

EAN nr.: 5790002390395

Faktura: hlm@e-scan.dk

CVR-nr: 34 73 60 30

HLM I Hovedkontor

Roskildevej 342 C, 1. sal

DK-2630 Taastrup

HLM I Fyn

Hestehaven 21 E-F

DK-5260 Odense S

HLM I Jylland

Jegstrupvej 96A

DK-8361 Hasselager

  • Youtube
  • LinkedIN
  • Facebook

© 2017 HLM Landmåling A/S  I  Forretningsbetingelser  I  GDPR