Kompetencer

Vi er mange dygtige folk i HLM, som alle i mange år har arbejdet på forskellige typer af projekter.

Vi kan enten levere en samlet ydelse til projektet, eller indgå som en del af projektorganisationen.

Vi arbejder med:

 
Byggeri

Vi arbejder på Danmarks største byggerier og renoveringer, og har typisk en eller flere landmålere tilknyttet projektet.

Vi er med i alle faserne fra pælefundering, byggegrube, råhus, stålkonstruktioner til montage af facader og den endelige aptering.

Vores store erfaring med de forskellige faser gør, at vi kan levere hovedafsætning og de mange forskellige typer af konstruktionslandmåling, som er nødvendige ved et byggeri.

I forbindelse med opførelsen af byggeriet eller renoveringen, kan vi udføre alle former for geometriske kontrol af byggeriet, både før, under og efter projektet.

Anlæg

På Danmarks største anlægsprojekter vil HLM ofte være en fast del af projektorganisationen.

Vi er med fra mulden bliver afrømmet til asfaltudlæggeren ligger det sidste slidlag.

Vores store erfaring med de forskellige anlægsfaser gør, at vi altid stiller nødvendigt med det rette personale for at føre projektet videre.

I hele anlægsfasen udfører vi løbende as-built dokumentation. Dette kan være situationsopmåling, mængdeberegninger, indmålingsplaner for vej, bro, afvanding, skilte, autoværn mm., 3D scanning og dronemålinger.

 
Broer og tunneller

Siden 2010 har vi stået for landmålingen på over 150 broer. I forbindelse med disse opgaver har vi opbygget en enorm erfaring, som kommer vores kunder til gode.

Vi følger broprojekter fra start til slut med afsætning, indmålinger og dokumentation for følgende opgaver:

udgravning, fundamenter, fløjvægge, lejeplader, stillads, formkontrol, overhøjdemodeller, nedsænkning og den endelige dokumentation til bygherre.

Ligesom broprojekterne varetager vi også tunnelprojekter fra ende til anden, og vi kan bidrage med netop det personale, som løser opgaven. 

 
Jernbane og metro

Vi har deltaget i flere af Danmarks største projekter, og ved derfor også, hvor vigtigt det er at være tilstede på pladsen. Det handler om at være ajour med arbejdet, der udføres på det enkelte projekt.

Derfor ønsker vi at være en samarbejdspartner, som tilfører projektet den landmålingsmæssige ekspertise, der skal til for at føre projektet til en succesfuld afslutning.

 

HLM kan levere SR arbejde tæt på jernbanen, eller indgå i samarbejde med projektets egne SR.

 

Alle ansatte har taget kurset ”Pas På, På Banen”.

 

Vi udfører også monitering i forbindelse med jernbane- og metroprojekter.

 
 
Offshore

Skal der arbejdes på vandet, kan du være sikker på, at vi har de folk der skal til for at løse opgaven.

Vi har deltaget i mange forskellige typer projekter på vandet. En ting, vi har lært fra starten er, at ikke et projekt er ens.

Derfor er det utrolig vigtigt, at vores medarbejdere ude på vandet har den fulde støtte fra kontoret, så alle udfordringer kan løses på bedste vis.

Kræver projektet udarbejdelse af 3D modeller til maskinstyring eller beregningen af mængder, bliver dette også løst.

Vi har også mulighed for at levere opmålinger af havbunden eller andre konstruktioner under vandet.

 
Forsyning

Ved forsyningsprojekter er det vigtigt at have klart defineret, hvilke betingelser der er givet i udbudsmaterialet. HLM kan stå for registrering og databehandling af samtlige komponenter, så det er leveringsklart i henhold til udbudsmaterialet.

Et kort udpluk af afleveringsformater:

DSFL

DANDAS

SHAPEFILE

Samtlige CAD formater

Det vil altid være muligt at skræddersy netop den løsning, som er nødvendig for aflevering af et givent projekt.

Maskinstyring

HLM har mange års erfaring med udarbejdelse af maskinstyringsdata.

Er det færdige 3D modeller fra bygherre eller skal 3D modellerne udarbejdes fra 2D tegninger, er det en opgave HLM kan løse.

HLM uddanner også graveførere og andre maskinførere, som benytter sig af maskinstyring. 

Kontakt os, vi kan lave netop dét kursus der er brug for.

Vi leverer data til følgende producenter:

Leica Geosystems iCon

Trimble Earthworks

Topcon X-53i og 3DXi

Samt ældre serie fra ovenstående producenter.

 
3D Scanning

Registrering af konstruktioner, byggerier, anlæg eller andre forhold, har aldrig været så godt, som det er nu med 3D scanning.

 

Alle data er målfaste og kan modelleres til 3D CAD modeller. Punktskyen kan publiceres i online miljø eller leveres til et ønsket software. Det er også muligt at tilgå modellen sammen med panoramabilleder.

 Nøjagtighederne på vores scanningsudstyr er på fuld højde med vores totalstationer, og vi kan derfor levere mere fyldestgørende tegninger, hvor det kun er nødvendigt at foretage indmåling i marken én gang.

 
Mængder

I forbindelse med tilbudsgivning og totalentrepriser på anlægsprojekter, vejanlæg, jernbane og parkeringsanlæg kan vi tilbyde følgende ydelser:

Udarbejdelse af intelligent 3D projektmodel, der blandt andet indeholder alle fagmodeller (vej, bro, afvanding, skilte, autoværn mm.).

Ydermere kan geotekniske forundersøgelser indarbejdes i mængdeberegningerne og på den måde give et billede af de faktiske jordforhold.

Visualisering, maskinstyringsdata, tegningsmateriale, tilbudslister og meget mere kan leveres ud fra vores modeller.

 
Monitering

SMT&HLM udfører monitorering af sætninger, svingninger eller deformationer. Monitorering udføres kontinuerligt og automatisk. Ofte er det overvågning af bygninger, terræn, jernbaneskinner, broer, kajanlæg, sekantpæle og lignende.

Vi kan også levere Inclinometer, Extensometer, Tiltmeter, Load cells, Strain Gauge, Grundvand, Liquid levelling og Crack meter.

Derudover står vi for alt datahåndtering og serverløsninger i forbindelse med ovenstående.

 
Droner

Med droner er det muligt at indsamle store mængder data på kort tid og få knivskarpe målfaste fotos af for eksempel byggepladser, anlægsopgaver, landbrug og grusgrave.


Efterfølgende kan billederne bruges til at genere terrænmodeller til brug for mængdeberegninger.

 

Med vores online løsninger er det muligt at få adgang til alle billederne i browseren. Alle billederne bliver samlet i et stort billede, hvor det er målbart og kan gemmes til senere brug. Hver gang der bliver taget billeder, vil de blive tilføjet og på denne måde kan en dagbog for byggeriet skabes.

 
3D Print

Næsten alle vores projekter tager sit udgangspunkt i 3D modeller. 

Ved flere eksterne projektmøder blev der brugt meget tid på at finde de rigtige tegninger frem og komme frem til en fælles forståelse af selve modellen.

Derfor begyndte vi på at lave 3D printet modeller af betonkonstruktioner og andre typer modeller.

Dette gør det nemt at tage modellen ned fra hylden og starte hvert møde, så alle er klar over, hvad der bliver talt om.

Disse modeller kan laves direkte fra konstruktionstegningerne og er til at betale.

 

Kontakt 

+45 32 12 51 15

kontakt@hlm.as

EAN nr.: 5790002390395

Faktura: hlm@e-scan.dk

CVR-nr: 34 73 60 30

HLM I Hovedkontor

Roskildevej 342 C, 1. sal

DK-2630 Taastrup

HLM I Fyn

Hestehaven 21 E-F

DK-5260 Odense S

HLM I Jylland

Jegstrupvej 96A

DK-8361 Hasselager

  • Youtube
  • LinkedIN
  • Facebook

© 2017 HLM Landmåling A/S  I  Forretningsbetingelser  I  GDPR