Forsyning

Forsyning: Fiber, el og varme

Vores dygtige CAD-konsulenter, kort- og landmålingsteknikere og forsyningsspecialister har alle kompetencer du har brug for, hos en leverandør af forsyningsydelser.

Som ledningsejer har du brug for nøjagtige data og korrekt kodede filformater, hvor elementerne har de rette attributter. Vi har ekspertisen i at få opmålt, behandlet og afleveret data, afstemt efter dit behov for datatyper.

Som entreprenør leverer du ofte vores data videre til ledningsejer. Vi står derfor altid for at afstemme procedurer for opmåling ift. ledningsejers ønsker, og vi ved, hvilken behandling af data og afleveringsformater, de ønsker. Du kan derfor trygt lade os stå for registrering og databehandling af samtlige komponenter og vi kan aflevere komplette data i fx DSFL, SHAPEFILE eller samtlige CAD-formater. 

Vi ved, at det er vigtigt at have et klart defineret grundlag for samarbejdet i udbudsmaterialet og at det ofte er detaljen, der tæller.

 

Forsyning
Forsyning

Forsyning: Vand og kloak

Vejen til gode data starter med kompetent rådgivning

Data er ikke meget værd, hvis man ikke har taget udgangspunkt i slutkundens behov, ønsker og krav. Er du entreprenør og skal levere dokumentation for udført vand- og kloakanlæg til forsyning eller rådgiver? Står der krav om DanVand eller DanDas XML i udbudsmaterialet?

Lad vores erfarne forsyningsspecialister hjælpe med at forstå udbudsmaterialet, så din pris på opmåling og data matcher krav og behov.

Vi afklarer forskellige problemstillinger omkring målenøjagtighed, målemetoder og indhold i data på forhånd, så du kommer godt fra start.

Det er ofte en god idé at inddrage en forsyningsspecialist til:

- bestilling af TV-inspektioner, så du er sikker på at efterleve krav og kontrol.

-  at fastlægge krav til opmåling og data i et udbudsmateriale, en kravspecifikation eller registreringsvejledning, så I får de nødvendige komponenter målt og afleveret de korrekte data.

- at konvertere egne opmålinger til DanDas og DanVand XML format.

XML-data

Som forsyningsvirksomhed eller rådgiver, er du storforbruger af XML-data – og det er vi heldigvis specialister i.

Vi hjælper gerne med konvertering af dine egne opmålinger til XML-data, eller står for afleveringen af komplette datasæt, fra fx komplekse bygværker, katalogdata og øvrigt indhold i både DanDas og DanVand standarderne. Samling af opmålingsdata, TV-inspektioner og brøndrapporter kan vi udføre for dig, så færdigregistrerede data leveres, direkte klar til indlæsning i en ledningsdatabase.

Du kan også lade os gennemgå, kontrollere og opdatere eksisterende masterdata før projektering.

Juridisk rådgivning

Hos De Fakto Rådgivende Landinspektører findes nogle af branchens mest erfarne kræfter på forsyningsområdet, som kan rådgive om alle juridiske forhold, blandt andet ledningsjura og ejerforhold. I samspil med De Fakto, kan vi hjælpe jer i hele processen fra idéen opstår til færdigregistreret tinglyst data.

Kontakt forsyningsteamet

Camilla L. Nygaard

Kontaktperson: Vand og kloak

Forsyningsdataspecialist

cln@hlm.as
+ 45 29 40 69 95

KARIN EK

KARIN EK

Kontaktperson: Fiber, el & varme

Forsyningsdataspecialist

kek@hlm.as
+45 24 24 32 19

    Kontakt os