Niels Bohr Science Park,
København

Københavns Universitet er ved at styrke Nørre Campus, også kaldt Copenhagen Science City. I store dele består Nørre Campus af det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og det Sundhedsvidenskabelige Faktultet og ved at bygge, først Mærsk Tårnet og nu Niels Bohr Science Park, er man ved at placere Københavns Universitet og i særdeleshed Copenhagen Science City forrest på den internationale forskningsscene.

Man vil gerne skabe en Silicon Valley-agtig tilstand, hvor forskere, studerende og virksomheder samarbejder, om at udvikle idéer, udtaler Kristoffer Klebak, sekretariatsleder for Copenhagen Science City, til Universitetsavisen.dk.

Niels Bohr Institutet har til huse i bygninger fra 50’erne og 60’erne, men i 2017 vil den nye Niels Bohr bygning være færdig og forskere og de studerende kan flytte ind i en topmoderne bygningen, der er designet til højteknologiske laboratorieforsøg. Niels Bohr Instituttet består af Fysik, Kemi, Datalogi, Matematik og Naturfagsdidaktik.

Bygherre er Bygningsstyrelsen og et konsortium mellem Rambøll DK/Rambøll UK/Rambøll SE, Colin Gordon & Associates og arkitekt firmaerne Vilhelm Lauritzen A/S og Christensen & Co Arkitekter A/S vandt projektkonkurrencen.

Fremtidens laboratorie- og undervisningsbyggeri
Københavns Universitets ønske om at skabe et kreativt forsknings- og uddannelsesmiljø, inspireret af Niels Bohrs verdenskendte forskermiljø i 1920’erne og 1930’erne gennemsyrer arkitekturen i den nye bygning.
Niels Bohr bygningen er designet, så man kan samarbejde og skabe viden på tværs af fag og organisatoriske rammer.

Bygningen bliver på hele 52.000 m2 fordelt på hver side af Jagtvej. Bygningerne bliver forbundet med en skywalk og en tunnel henholdsvis over og under Jagtvej. Både design og bestemmelse af bygningsmateriale er bundet af de mange laboratorier og de forsøg, der skal ske i bygningen. Man har derfor været nødsaget til at inkludere en magnetafskærmning og vælge byggematerialer, der ikke kan påvirker laboratoriernes udstyr.
Byggeriet opføres som minimum lavenergiklasse 1.

Grundstensnedlæggelsesceremoni
D. 30. januar 2015 støbte man fundamentet til Niels Bohr bygningen. Som traditionen byder det i alle offentlige byggerier, blev der afholdt en grundstensnedlæggelsesceremoni. Her nedlagde Science-dekan John Renner Hansen og rektor Ralf Hemmingsen sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen og Klim-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen grundstenen.

Man havde valgt, at grundstenen skulle være en tidskapsel, der blev støbt ind i fundamentet. I tidskapslen lagde man en gangbar mønt, et dokument der indeholdte den siddende regent og regering, bygherre og arkitekter og til sidst lagde man Niels Bohr’s åbne brev til FN fra 1950. I brevet ytrede han bekymring over at der var mulighed for, at hans atomforskning kunne blive misbrugt.

Per Aarsleff A/S står for opførelsen af råhuset og byggepladsen og udfører byggegruben. HLM er blevet kontraheret af Aarsleff til afsætning af råhuset og diverse andre opmålingsopgaver. Et spændende projekt vi er glade for at være med på.

  • Youtube
  • LinkedIN
  • Facebook

Kontakt 

+45 32 12 51 15

kontakt@hlm.as

EAN nr.: 5790002390395

Faktura: hlm@e-scan.dk

CVR-nr: 34 73 60 30

HLM I Hovedkontor

Roskildevej 342 C, 1. sal

DK-2630 Taastrup

HLM I Fyn

Hestehaven 21 E-F

DK-5260 Odense S

HLM I Jylland

Jegstrupvej 96A

DK-8361 Hasselager

  • Youtube
  • LinkedIN
  • Facebook

© 2017 HLM Landmåling A/S  I  Forretningsbetingelser  I  GDPR