Georadar

Georadar

Da der ofte er usikkerhed om, hvorvidt nedgravede genstande er korrekt registreret, har du brug for en løsning, der nemt og pålideligt kan afbilde materialer i jord, beton, sten og andre typer overflader. Jo mere du kan afbøde usikkerheden og have overblik, jo mere kan du være på toppen af dit projekt uden at grave mere end nødvendigt.

 

Jernbane og metro
Jernbane og metro

Hos HLM hjælper vi dig med at bevare overblikket og overvåger alle former for underjordiske materialer, så du er i stand til at registrerer udvalgte genstande uden at grave et eneste hul. Det gør vi ved at bruge vores Georadars GPR-scanning, som kan lokalisere, identificere og kortlægge forskellige nedgravede objekter.

Georadaren identificerer, indsamler og registrerer alle data, hvilket gør det nemt at analysere og lokalisere tilstedeværelsen og dybden af de uidentificerede underjordiske materialer med præcision.

HLM tilbyder en utrolig alsidig metode med vores GPR-scanning til en række forskellige formål, hvilket giver dig et klart billede af, hvad der ligger begravet under overfladen.

VIGTIGE FORDELE
 •  Kloak /Spildevand
 •  Vandforsyning
 •  Gas
 •  Kabler og hulrum
 •  Skjulte Fundamenter
 •  Armering i betonkonstruktions
 •  Nedgravede olietanke
SR Sikkerhed Jernbanesikkerhed
SR Sikkerhed Jernbanesikkerhed
HLM KAN HJÆPE DIG MED
 •  Find nedgravede objekter, fundamenter, hulrum osv. uden behov for udgravning.
 •  Resultat leveret med koordinater til senere brug.
 •  Undersøge og bekræfte LER-positionering.
 •  Reducer risikoen for graveskader.
 •  Ingen støjforurening sammenlignet med konventionel udgravning.
 •  Opdag ledninger, der ikke er registreret med LER.
 •  Levering i flere formater

 

Kontakt

Mark Lyon

Projektleder & GPR specialist

mly@hlm.as

+45 5458 1484

Alexander Frost

Projektchef

afa@hlm.as

+45 6116 4853

  Kontakt os