Kategorier
Nyheder fra HLM

Droneopmåling på byggepladsen

Droneopmåling på byggepladsen

Brugen af droner til opmåling på byggepladser er blevet utroligt populær og anses nu som en værdifuld praksis i den moderne byggeindustri.

Droneteknologien muliggør større nøjagtighed, effektivitet og omkostningsbesparelser i forbindelse med opmålings- og dokumentationsopgaver. Men mange kunder er stadig i tvivl om, hvad der præcis findes af muligheder for droneopmåling på markedet.

Jess Otto Sørensen, dronepilot hos HLM Landmåling, formidler i denne lille artikel sin viden og erfaring, hvor han belyser de mange fordele ved droneopmåling på byggepladserne.

"Kunder henvender sig ofte til os for at få området opmålt, så de kan få indsigt i jordbundsforholdene. Det giver dem mulighed for at evaluere jordens beskaffenhed, højder, eventuelle søer og store jordbunker med potentielle udfordringer," forklarer Jess Otto Sørensen.

Udover opmåling af jordbundsforhold tilbyder HLM Landmåling også udarbejdelse af præcise 2D-plancher, også kendt som Orthomorphe kort. Jess Otto forklarer: "Ved hjælp af et varieret antal billeder skaber vi et samlet tilpasset billede, der kan zoome ind i detaljerne og muliggør nøjagtige målinger ned til 20 millimeter."

Præcise målinger og volumenberegninger

Et eksempel på Jess Otto Sørensens arbejde er Køge Kyst, hvor et helt område skal omdannes til boliger. "Min opgave er at flyve med dronen og tage billeder fra forskellige forudbestemte positioner," siger Jess. "Udover at tage billeder og videoer udfører jeg også volumenberegninger for at måle jordmængden. Jeg kan opnå en nøjagtighed på mellem en og to kubikmeter."

En af fordelene ved at samarbejde med HLM Landmåling er den hurtige leveringstid. Jess forklarer: "For eksempel kan opmåling af en jordbunke tage cirka 20 minutter, og kunden kan have alt materialet inden for et døgn efter aftale. Det er en stor fordel for kunden, da de får et detaljeret overblik og kan kontrollere evt. hvor meget jord der er fjernet fra pladsen."

 

HLM Landmåling servicerer to kundetyper: dem, som allerede er bekendte med deres ydelser, og dem, som endnu ikke har kendskab til de muligheder, som er tilgængelige. Jess Otto Sørensen pointerer, at mange stadigvæk ikke er opmærksomme på, hvor præcise og hurtige leverancer det er muligt at opnå.

Support og design overlays

Udover den månedlige opfølgning tilbyder HLM Landmåling også support i form af design overlays. "Disse overlays leveres til kunden i et site, der er skabt specielt til formålet af HLM til PIX4Dcloud. Og kunden kan dermed bruge deres egne tegninger til at placere dem over de billeder, der er taget på byggepladsen." siger Jess Otto Sørensen. "Dette giver en visuel reference, der tydeligt viser, hvor langt man er i processen eller hvor der skal foretages yderligere arbejde."

For at lette adgangen til dokumentationen og målinger giver HLM Landmåling deres kunder et link til Pix4D PIX4Dcloud, hvor alt billedmateriale er tilgængeligt. Kunderne kan udføre forskellige typer målinger, såsom afstande, arealer og volumener, direkte i softwaren. Dette sparer tid og gør det muligt for kunderne at arbejde effektivt med de indsamlede data.

"Med PIX4Dcloud kan vores kunder arbejde ud fra et fuldt opdateret overblik, der passer til deres situationsplan," forklarer Jess Otto Sørensen. "De kan udføre målinger og analysere dataene på en intuitiv og brugervenlig platform, hvilket giver dem større nøjagtighed og effektivitet i deres projektstyring."

Med droneopmålingens nøjagtighed, effektivitet og muligheden for løbende dokumentation er det klart, at HLM Landmålings service tilfører stor værdi til byggeprojekter. Jess og hans kolleger fortsætter med at hjælpe deres kunder med at opnå detaljerede og pålidelige opmålinger og sikre en problemfri projektstyring.