As-built dokumentation

As-built kontrol og dokumentation

Hos HLM tilbyder vi as-built kontrol og dokumentation, der sikrer, at dit projekt forbliver korrekt og præcist i hele processen. Vi forstår, hvor vigtigt det er at opfylde de specifikke krav og sikre, at de indsamlede data stemmer overens med den oprindelige projektdokumentation.

Vores as-built kontrol- og dokumentation bidrager til, at projektet opfylder de specificerede standarder og designparametre, hvilket har betydning for projektets langsigtede fordele i forhold til vedligeholdelse og fremtidige opdateringer.

monitering af komplekse projekter

Grundig gennemgang med As-built dokumentation

Vores erfarne medarbejdere udfører kontrol ved at vurdere data i forhold til acceptable tolerancer og branchestandarder. Hvis der findes afvigelser eller forskelle mellem de indsamlede data, dokumenterer vi disse omhyggeligt. Dette sikrer, at den endelige dokumentation nøjagtigt afspejler de faktiske forhold og resultater af byggeriet eller anlægsarbejdet.

Slutopgørelse og hjælp til udarbejdelse af as-built dokumentation

Vi foretager slutopgørelse og hjælp til udarbejdelse af as-built dokumentation, der sikrer overensstemmelse med alle relevante krav, specifikationer og standarder. Det betyder, at hvert projekttrin verificeres og overholder de fastlagte planer fra udbudsbeskrivelser, SAB, TAG og andre nøgledokumenter.

Monitering

Præcis kontrol og dokumentation

Med vores erfaring og ekspertise foretager vi detaljerede kontrolprocedurer og sammenligner indsamlede data med de oprindelige projektdokumenter for at garantere nøjagtighed og præcision i alle projektets faser. Eventuelle afvigelser dokumenteres omhyggeligt, hvilket danner et solidt grundlag for fremtidig vedligeholdelse og sikrer langtidsholdbarheden og integriteten af projektet.

Komplet Slutdokumentation

Vi udarbejder komplet slutdokumentation, der et giver et fuldt overblik over det afsluttede projekt. Vi understøtter kundens ambitioner om bæredygtige projekter, der opfylder alle krav og forventninger, og bidrager til at optimere projektets levetid og funktion. En metode, som ved projektets overdragelse, kan udgøre en afgørende ressource ved eventuelle tvister eller garantispørgsmål.

Monitering

Kontakt

Nikolaj Halborg

Kundedirektør

nhs@hlm.as

+45 2945 7202

Jannie Christensen

Produktionschef

jch@hlm.as

+45 5434 5884

    Kontakt os