Fikspunkter

Etablering af fikspunkter/fikspunktsnet

Fikspunktsnettet udgør det afgørende grundlag i alle anlægs- og byggeprojekter. Det er hjørnestenen, der sikrer præcision og stabilitet i hele byggeprocessen. Hos HLM har vi specialiseret os inden for oprettelse, indmåling, og beregning af fikspunktsnet, som lever op til de strenge kvalitetskrav, der er nødvendige for et vellykket projekt.

monitering af komplekse projekter
Monitering

Fra Planlægning til Præcision

Vi håndterer alle aspekter af processen; fra den indledende planlægning til den faktiske etablering af fikspunkterne og fikspunktsnettet ude i felten. Nettet etableres med holdbare markeringer som skruepløkke, postamenter og lignende, hvilket sikrer, at det kan levere præcise baseline-koordinater gennem hele projektperioden. Dette gør det til en rationel og omkostningseffektiv metode til løbende at håndtere opmålings- og afsætningsopgaver på byggepladsen med den nødvendige kvalitet.

Med en solid og velplaceret base af fikspunkter kan anvendelsen udvides med en basestation og permanent GPS til maskinstyring samt kontrolpunkter til løbende justering og kvalitetssikring af højderne på maskinernes skovle m.m. Dette skaber et pålideligt fundament af fikspunkter og koordinater, som er essentielt for et økonomisk fordelagtigt projekt fra start til slut.

Kontakt

Mads Koch

Markedschef

mkh@hlm.as

+45 2810 7163

Nikolaj Halborg

Kundedirektør

nhs@hlm.as

+45 2945 7202

    Kontakt os