Volumenopgørelse

Volumenopgørelse til dokumentation

Hos HLM specialiserer vi os i præcise målinger og opgørelser af materialer og arbejdsprocesser på byggepladser. Dette arbejde er fundamentalt for både kontrol af underleverandører og som dokumentationsgrundlag for alle involverede parter, så de korrekt kan opgøre og dokumentere udførte mængder i forbindelse med betaling for deres arbejde.

monitering af komplekse projekter
Monitering

Transparent og præcis rapportering

Vi overvåger nøje alle aspekter af byggeprocessen, inklusiv levering og forbrug af materialer samt fremdrift i byggeaktiviteter. Disse detaljerede opgørelser dokumenteres omhyggeligt, hvilket muliggør transparent og præcis rapportering samt tidlig identifikation af eventuelle afvigelser fra de oprindelige planer.

Opdateret projektdokumentation

Vi udarbejder og opdaterer løbende projektdokumentation med nøjagtige oplysninger om anvendte mængder og volumener, sikrer en præcis og pålidelig dokumentation af det udførte arbejde, og skaber en gennemsigtig og retfærdig betalingsproces. Dette understøtter en tillidsfuld og konstruktiv samarbejdsrelation mellem alle involverede parter.

monitering af komplekse projekter

Kontakt

Mads Koch

Markedschef

mkh@hlm.as

+45 2810 7163

Martin Øvlisen

Projektleder 

maov@hlm.as

+45 5434 2920

    Kontakt os