Maskinstyring

Indlæsning af data i maskinerne

Hos HLM tilbyder vi indlæsning af data i maskinerne. Vores anvendte teknologi og ekspertise bidrager til at gøre processen problemfri. Vi skaber løsninger, der er tilpasset til at sikre, at data og maskinstyringsfiler nemt og sikkert kan indlæses i byggemaskinerne. Vores specialister sikrer, at denne proces forløber fejlfrit og nøjagtigt.

Monitering

Effektiv overførsel af datafiler

Med fjernadgang benytter vi sikker kommunikation til at oprette forbindelse til maskinernes kontrolenheder eller styresystemer eksternt. Når forbindelsen er
etableret, kan vi sikkert og effektivt overføre de nødvendige datafiler, inklusive maskinstyringsfiler og opdateringer, til maskinernes kontrolenheder via fjernadgangen. Dette sikrer, at maskinerne altid har adgang til de seneste oplysninger og instruktioner.

Præcis data overalt

Vi genererer og forbereder nøjagtige landmålingsdata og afsætningsfiler enten på vores kontor eller et eksternt sted. Disse data indeholder alle nødvendige
oplysninger, inklusive præcise koordinater, instruktioner og eventuelle ændringer eller opdateringer til maskinstyringen. Dette betyder, at indlæsning af data nu kan ske eksternt, hvilket sparer værdifuld tid på byggepladsen.

monitering af komplekse projekter

Udarbejde afsætningsdata - maskinstyringsfiler

Hos HLM er vores ekspertise i udarbejdelsen af afsætningsdata og maskinstyringsfiler med til at sikre øget nøjagtighed, effektivitet og præcision på byggepladsen og samtidig minimere behovet for manuel intervention og justering. Vores services inden for udarbejdelsen af afsætningsdata og maskinstyringsfiler er af afgørende betydning for at sikre vellykkede byggeprojekter.

Fra Data til Handling

Vi indsamler præcise data, herunder koordinater og relevante attributter, som er essentielle for projektets gennemførelse. Ved hjælp af specialiseret software omdannes dataene til en digital model, der fungerer som fundamentet for alle de efterfølgende trin i processen. Vi udarbejder præcise afsætningsdata baseret på det digitale modelgrundlag. Afsætningsdataene tilpasses specifikt til projektets krav og bestemmer, hvor og hvordan hver maskine skal udføre sine opgaver.

Fra Afsætningsdata til Maskinstyring

Afsætningsdataene konverteres til maskinstyringsfiler i de relevante formater, der er kompatible med de specifikke maskinstyringssystemer, der anvendes på
byggepladsen. De genererede maskinstyringsfiler overføres sikkert og effektivt til de relevante maskiner. Når maskinstyringsfilerne er korrekt indlæst i maskinerne, muliggør de præcis styring af maskinernes bevægelser og arbejde i fuld overensstemmelse med det planlagte design og layout.

Kontakt

Mads Koch

Markedschef

mkh@hlm.as

+45 2810 7163

Jannie Christensen

Produktionschef 

jch@hlm.as

+45 5434 5884

    Kontakt os