Kulturarvsbevaring

Kulturarvsbevaring

Hos HLM er vores metode til kulturarvsregistrering og -bevaring at bevare og dokumentere kulturarv gennem avanceret teknologi og viden. Vi leverer nøjagtig og omfattende dokumentation, der hjælper med at forstå og bevare vores kulturarv.

Vi anvender 3D-registreringsteknologier inden for kulturarvsområdet. Ved hjælp af scannere, droner og georadar er vi i stand til at registrere og analysere strukturer og landskaber med en høj detaljeringsgrad. Vi tilbyder også rådgivning og samarbejde baseret på vores forståelse af kulturarv.

monitering af komplekse projekter
Monitering

Fordele ved 3D-scanning:

 • Produktion af højpræcisions 3D-modeller med farvegengivelse.
 • Import i et bredt udvalg af CAD- og GIS-programmer.
 • Registrering af meget små detaljer af komplekse fysiske forhold
 • Adgang til omfattende og præcis dokumentation til videre analyse.
 • Bidrag til forståelse af bygningsstrukturer ved ombygningsplaner fx. installation af faciliteter som rør og ventilation.

HLM kan hjæpe dig med:

 • 3D-scanning og punktskyproduktion: Levering af detaljerede, georefererede punktskyer til renovering og digital bevaring af historiske bygninger samt dokumentation.
 • Luftfotos og højdemodeller: Dokumentation via dronebilleder, ideel til større arkæologiske undersøgelser.
 • LiDAR-scanning: Dronebaseret LiDAR-opmåling af terræn i skovdækkede områder.
 • Georadar: GPR-scanning af underjordiske anlæg til strategi- og budgetlægning af arkæologiske udgravninger.
Monitering
monitering af komplekse projekter

Effektiv scanning og høj kvalitet

Vi forstår vigtigheden af effektivt arbejde samt stor nøjagtighed og kvalitet. Vores scanning og dronefotografering er hurtige processer, men den efterfølgende databehandling kan være tidskrævende. Vi gennemgår alt dokumentation grundigt for at sikre, at den opfylder de højeste standarder, der er afgørende for bevarelse og vedligeholdelse af kulturarv.

Kontakt

Jesper Baeker

Kommerciel direktør

jba@hlm.as

+ 45 2625 2095

Nikolaj Halborg

Kundedirektør

nhs@hlm.as

+45 2945 7202

  Kontakt os