Kategorier
Nyheder fra HLM

HLM Group – fem selskaber med synergi

HLM Group – Fem selskaber med synergi

Måske du allerede har bemærket det. Vi er blevet én grøn familie af fem selskaber, som vi har samlet under paraplyen; HLM Group.

 

De 5 Virksomheder

De fem virksomheder drives stadig som selvstændige virksomheder, præcis som du kender dem, blot med HLM Group som medejer. De fem søsterselskaber er; HLM Landmåling, SMT Nordic, Maxpartner og ITL – Inside the lines og De Fakto Rådgivende Landinspektører.

For vores kunder og samarbejdspartnere betyder det, at der er én indgang til mange forskellige fagligheder. Vi henviser til hinanden, skaber synergier og samarbejder, når det giver mening for vores kunder. Dermed kan vi i langt højere grad koble kundernes behov med de helt rigtige løsninger.

HLM Group består af
Mange kompetencer i HLM Group

Vi kalder det ”mere end landmåling”

Nogle gange efterspørger vores kunder kompetencer inden for teknisk landmåling, juridisk rådgivning, monitorering, nyt landmålingsudstyr eller softwareløsninger.

HLM Group er leveringsdygtige i det hele, uanset om din indgangsvinkel er HLM Landmåling eller et af de øvrige søsterselskaber.

Ny organisationsstruktur

Med den nye organisationsstruktur oplever vi en positiv udvikling, og at nye initiativer lykkedes – i høj grad takket være meget trofaste og tillidsfulde medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Ny medejere

Organisationsændringen har samtidigt betydet, at HLM Group har fået to nye medejere; Henrik Broberg Damm og Jesper Baeker-Andersen er trådt ind i ejerkredsen, og danner nu et stærkt firkløver med de øvrige partnere i HLM Group; stifter af HLM Landmåling, Nikolaj Halborg Sørensen, og Henrik Ibsen, der tiltrådte som adm. direktør i HLM Landmåling 1. maj 2020.

Henrik Broberg Damm fungerer til daglig som CCO i HLM Landmåling og CEO i Maxpartner Danmark, og Jesper Baeker-Andersen har funktion som salgsdirektør i HLM Landmåling og SMT Nordic.

Vil du høre mere om organisationsændringen, kan du kontakte:

Henrik Ibsen, adm. direktør, mail: hib@hlm.as, tlf.: 2932 1808.
Nikolaj H. Sørensen, kundedirektør, mail: nhs@hlm.as, tlf.: 2945 7202.

FAKTA

Om HLM Group:

  • Selskaberne er repræsenteret på i alt 6 lokationer i Danmark; Taastrup, Odense, Vejle, Aarhus, Herning og Aalborg.
  • De Fakto Rådgivende Landinspektører har kontor i Aalborg og Taastrup.
  • I alt ca. 100 medarbejdere i alle fem virksomheder
  • HLM Group ejer 100% af HLM Landmåling, 52 % af SMT, 52% af Maxpartner, 20% af ITL og 15% af De Fakto Rådgivende Landinspektører.