Kategorier
Nyheder fra HLM

Mængder: Præcision i arbejdsprocessen

Mængder: Præcision i Arbejdsprocessen

Med detaljeret dataindsamling understreges vigtigheden af nøjagtige opgørelser for at sikre korrekt afregning og ressourcestyring.

En ganske afgørende disciplin inden for landmåling, indebærer nøjagtige målinger for at sikre, at de ressourcer, der er nødvendige til et projekt, er korrekte. Arbejdet er fundamentalt for både kontrol af underleverandører og som dokumentationsgrundlag for alle involverede parter, så de korrekt kan opgøre og dokumentere udførte mængder i forbindelse med betaling for deres arbejde.

Kort- og landmålingstekniker hos HLM, Jacob Gregersen, har gjort sig en bred erfaring med mange teknologiske redskaber og metoder, som sikrer præcise målinger og opgørelser af materialer og arbejdsprocesser på byggepladser.

Dataindsamling

Ifølge Gregersen afhænger meget af, hvorvidt det er landmålerne selv, der indsamler data, eller om det er data leveret af kunden. "Afhængigheden af dataindsamlingen er betinget af, hvem der står for indsamlingen." siger Jacob Gregersen.

Hvis det er kunden, der selv har indmålt dataene, siger han: ”I sådanne tilfælde skal vi enten modtage data direkte fra kunden, eller finde ud af hvor vi kan hente det, hvad enten det er fra maskiner eller et GPS-værktøj. Efterfølgende er vores opgave at samle dataene og sikre os, at intet mangler.”

 

Hvis det derimod er landmålerne selv, der står for opmålingerne, forklarer Gregersen: ”Vi begynder med at verificere det område, der skal måles, og efterfølgende foretager selve opmålingen. Også her er det essentielt at sikre, at vi indsamler alle nødvendige data fra det pågældende område.”

Han fremhæver, at der kan være store fordele i korrekt kodet indmåling, hvis indmålingen klart viser brudlinjer, sikrer det en nøjagtig triangulering af overfladen. Uden tydelige brudlinjer kan trianguleringen føre til fejlagtige mængder.

 

Udfordringer og løsninger

Gregersen påpeger nogle af de almindelige udfordringer inden for opmålingsprojekter, som for eksempel manglende eller unøjagtige målinger. Som eksempel nævner han Slagelse station:

"I projektet med Slagelse station oplevede vi betydelige udfordringer med kontinuerlig opmåling. Der var en konstant behov for kommunikation mellem os og de forskellige opmålere samt deres projektledere for at sikre nøjagtigheden af målingerne. Selvom projektet var opdelt i flere etaper, bemærkede vi fejlene først ved afslutningen af den første etape. Heldigvis var vi i stand til at adressere og rette disse problemer i de efterfølgende etaper, hvilket førte til en forbedring af opmålingsdataene." siger Jacob Gregersen

Han mener, at erfaringerne fra Slagelse station viser, at selvom der kan opstå udfordringer undervejs, er det muligt at overvinde dem med den rette tilgang og samarbejde. Men det er af afgørende karakter at være opmærksom gennem hele projektets forløb.

Den teknologiske udvikling

De teknologiske metoder, der anvendes inden for landmåling, nævner Jacob Gregersen især droner og 3D-scanninger. "Dronen ligger som regel som udgangspunkt for en eksisterende overflade," bemærker han, idet han pointerer dronens effektivitet og omkostningseffektivitet.

Jacob Gregersen understreger, er nøglen til succes inden for volumen og mængdeberegninger, er en kombination af avanceret teknologi, nøjagtige målinger, god kommunikation og en dyb forståelse for de udfordringer, der kan opstå undervejs.